Regulamin sklepu do 24.12.2014

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (www.trampolina.eu, ul. Kolejowa 117, Łomianki). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE
 2. Sklep www.trampolina.eu jest prowadzony przez firmę:

AUTONIO ANTONI ZAJKOWSKI

 1. Kolejowa 117 
  05-092 Łomianki 
  NIP: 1181297285

REGON: 140409479

Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod nr: 1181297285.

 

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zmówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 4. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zmówienia adres.
 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność? przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 6. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
 7. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają? produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami BRUTTO (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10.Sprzedający zobowiązuje się? do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług droga? elektroniczna? (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość? wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być? również? w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność? działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność? przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.trampolina.eu, należy je wszystkie wyłączyć?.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
 1. Zamówienia może dokonać każda osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w sklepie internetowym www.trampolina.eujest możliwe:
  1. Poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie produktu;
  2. Poprzez wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i dokładne dane zamawiającego (takie zamówienie wymaga potwierdzenia ze strony sklepu);
  3. Poprzez wykonanie telefonu do handlowca oraz podanie wszystkich danych jw. ( takie zamówienie wymaga potwierdzenia ze strony sklepu).

III. FORMY  PŁATNOŚCI:

 1. Gotówka przy odbiorze towaru.
 2. Karta kredytowa przy odbiorze towaru.
 3. Przelew tradycyjny (we własnym zakresie klienta).
 4. Przelew na platformie Płatności24.pl (karta płatnicza, przelew z rachunku). Regulamin na stronie www.przelewy24.pl
 5. W zależności od życzenia klienta, do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub Faktura Vat.
 1. POLITYKA  PRYWATNOŚCI:

Pełny tekst polityki prywatności znajduje się pod tym linkiem: POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 1. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:
 1. Dokonując zamówienia w sklepie www.trampolina.eu , kupujący akceptuje powyższy regulamin.
 2. Zawartość Internetowego Sklepu www.trampolina.eu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu www.trampolina.eu  są zgodne z danymi katalogowymi producentów. 


KLIENT po zamówieniu otrzymuje treść umowy jako załącznik do przesyłki (w formie papierowej). Otrzymuje też link do regulaminu i potwierdzenia zamówienia wraz z mailem potwierdzającym dokonanie zamówienia.